Visa định cư Canada theo diện con cái bảo lãnh cha mẹ

Visa định cư Canada theo diện con cái bảo lãnh cha mẹ, Loại visa này dành cho đương đơn là cha mẹ của công dân Canada hoặc thường trú nhân Canada.

Điều kiện cơ bản:

+ Người bảo lãnh phải trên 18 tuổi

+ Có bằng chứng về mối quan hệ (vd: giấy khai sinh)

+ Nếu cha/mẹ có con phụ thuộc (tức chị/em của người bảo lãnh) mà muốn sang định cư Canada chung một bộ hồ sơ thì điều kiện của những người con phụ thuộc này phải: 
  * Dưới 22 tuổi tại thời điểm nộp đơn và còn sống nương tựa về mặt tài chính vào cha/mẹ (đương đơn chính) 
  * Nếu trên 22 tuổi tại thời điểm nộp đơn thì những người con phụ thuộc này phải chứng minh là còn sống nương tựa về mặt tài chính vào cha/mẹ (đương đơn chính) và còn là học sinh toàn thời gian hoặc đương đơn bị khuyết tật về mặt thể chất hoặc tinh thần

+ Người bảo lãnh phải cam kết sẽ bảo trợ những đương đơn trong bộ hồ sơ 10 năm từ khi họ trở thành thường trú nhân CanadaNgoài ra, đương đơn cũng cần phải thỏa mãn một số yêu cầu khác như sức khỏe và lý lịch tư pháp trước khi được cấp visa Bộ đơn sẽ không hợp lệ nếu:
      + Đương đơn đã là thành viên của gia đình người bảo lãnh tại thời điểm người bảo lãnh nộp đơn định cư Canada và sự quan hệ này không được khai báo tại thời điểm đó + Người bảo lãnh không bảo trợ những người thân khác mà người bảo lãnh đã hứa bảo trợ
     + Người bảo lãnh đang hưởng trợ cấp không phải vì lý do là người tàn tật
     + Người bảo lãnh đang ngồi tù + Người bảo lãnh đã tuyên bố phá sản và sự phá sản chưa hết hạn v.v…

Những dữ kiện trong trang mạng này chỉ là những thông tin tổng quát. Luật pháp được thay đổi thường xuyên và mỗi trường hợp cá nhân đều khác nhau. Vì vậy Viet Green Immigraton & Services không chịu trách nhiệm nếu quý vị dùng những dữ kiện của chúng tôi mà tự túc làm giấy tờ.

Xin hãy liên lạc với văn phòng chúng tôi để được tư vấn cụ thể:  0989313339 / 04.62785649

Mọi thông tin làm visa định cư Canada xin vui lòng liên hệ:

GREEN EMBASSY - Green VISA, Dream TRAVEL
T: +84-4-36285414 | F:+84-4-36285415 | H:+84-989313339 | +84-1235 333 331
E: visavietnam2014@gmail.com  | info@daisuquan.info
W: www.daisuquan.info

Các bài viết khác

BACK TO TOP