Visa định cư Canada theo diện cha mẹ bảo lãnh con cái

Loại Visa này dành cho đương đơn là con ruột hoặc con nuôi của công dân Canada hoặc thường trú nhân Canada.

Điều kiện cơ bản:

 + Đương đơn phải còn độc thân

 + Đương đơn phải dưới 22 tuổi tại thời điểm nộp đơn và còn sống nương tựa về mặt tài chính vào người bảo lãnh
    * Nếu đương đơn trên 22 tuổi tại thời điểm nộp đơn thì đương đơn phải chứng minh là đương đơn còn sống nương tựa về mặt tài chính vào người bảo lãnh còn là học sinh toàn thời gian hoặc đương đơn bị khuyết tật về mặt thể chất hoặc tinh thần

 + Người bảo lãnh phải cam kết sẽ bảo trợ đương đơn 10 năm từ khi đương đơn trở thành thường trú nhân Canada hoặc ít nhất cho đến khi đương đơn 25 tuổi (vd: tại thời điểm trở thành thường trú nhân Canada, đương đơn được 20 tuổi, thì sự bảo trợ tài chính chỉ còn là 5 năm cho đến khi đương đơn đủ 25 tuổi). Nếu đương đơn trên 22 tuổi khi trở thành thường trú nhân, sự bảo trợ này sẽ là 3 năm

Ngoài ra, đương đơn cũng cần phải thỏa mãn một số yêu cầu khác như sức khỏe và lý lịch tư pháp trước khi được cấp visa

Bộ đơn sẽ không hợp lệ nếu:

+ Đương đơn là thành viên của gia đình người bảo lãnh tại thời điểm người bảo lãnh nộp đơn định cư Canada và sự quan hệ này không được khai báo tại thời điểm đó

+ Người bảo lãnh không bảo trợ những người thân khác mà người bảo lãnh đã hứa bảo trợ

+ Người bảo lãnh đang hưởng trợ cấp không phải vì lí do là người tàn tật

+ Người bảo lãnh đang ngồi tù

+ Người bảo lãnh đã tuyên bố phá sản và sự phá sản chưa hết hạn v.v...


Những dữ kiện trong trang mạng này chỉ là những thông tin tổng quát. Luật pháp được thay đổi thường xuyên và mỗi trường hợp cá nhân đều khác nhau. Vì vậy Viet Green Immigration & Services không chịu trách nhiệm nếu quý vị dùng những dữ kiện của chúng tôi mà tự túc làm giấy tờ.

Mọi thông tin làm visa định cư Canada xin vui lòng liên hệ:

GREEN EMBASSY - Green VISA, Dream TRAVEL
T: +84-4-36285414 | F:+84-4-36285415 | H:+84-989313339 | +84-1235 333 331
E: visavietnam2014@gmail.com  | info@daisuquan.info
W: www.daisuquan.info

Các bài viết khác

BACK TO TOP