• Dịch Thuật Xanh - Viet Green Translation lựa chọn và phát triển những công cụ tốt nhất và chỉnh sửa, cấu hình lại để phù hợp với Quy trình quản lý chất lượng và tương thích với mọi dự án dịch với mục tiêu duy nhất là “Mang lại cho khách hàng bản dịch tốt nhất, thời gian và chi phí thấp nhất”.
  • Dịch Thuật Xanh - Viet Green Translation chỉ cho phép nhân viên, khách hàng những người cần biết thông tin này để vận hành, phát triển và cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Những cá nhân này bị ràng buộc bởi nghĩa vụ bảo mật và có thể chịu kỷ luật, bao gồm chấm dứt việc làm và truy tố hình sự, khi họ vi phạm các nghĩa vụ nàyChính sách Bảo mật này áp dụng cho tất cả các sản phẩm, dịch vụ dịch thuật do Dịch Thuật Xanh - Viet Green Translation cung cấp
  • Quy trình trên giúp cho khách hàng hiểu rõ để một bản dịch được hoàn thành với độ chính xác cao phải trải qua rất nhiều công đoạn, không đơn giản chỉ là dịch thông thường. Dịch Thuật Xanh - Viet Green Translation cũng xin giới thiệu với bạn các Cam kết đảm bảo chất lượng của chúng tô
  • Quản lý quan hệ khách hàng viết tắt là GreenCRM (Green Customer Relationship Management) là một phương pháp giúp các doanh nghiệp tiếp cận và giao tiếp với khách hàng một cách có hệ thống và hiệu quả, quản lý các thông tin của khách hàng như thông tin về tài khoản, nhu cầu, liên lạc và các vấn đề khác nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn.

Green Translation Management System - Hệ thống dịch thuật Xanh ưu việt

GTMS (Green Translation Management System - Hệ thống dịch thuật Xanh ưu việt) được Dịch Thuật Xanh - Viet Green Translation tập trung phát triển và đầu tư nhiều nhất trong hệ thống quản lý của chúng tôi. Ra đời…

Hệ thống theo dõi vấn đề được viết tắt dịch thuật tối ưu

Khi xảy ra lỗi việc ưu tiến số một của Dịch Thuật Xanh - Viet Green Translation là phải sửa chữa và chỉnh sửa ngay cho khách hàng, chúng tôi hiểu rõ việc xảy ra lỗi trong bản dịch sẽ…

Kiểu file dịch thuật chuẩn xác nhất của dịch thuật Xanh

Dịch Thuật Xanh - Viet Green Translation sử dụng những công nghệ khác nhau tương tác phù hợp với dự án của bạn, chúng tôi làm việc với hầu hết các phần mềm trên thị trường hiện nay và những…

BACK TO TOP