Phiên dich hội thảo quốc tế"Phát triển du lịch Đà Nẵng"

Hội thảo Quốc tế “Phát triển du lịch Đà Nẵng”

Loại hình phiên dịch: Phiên dịch Hội thảo
Lĩnh vực: Kinh tế – du lịch
Địa điểm: Phiên dịch khu vực Đà Nẵng
Với đội ngũ phiên dịch cao cấp của Phiên dịch Xanh

Hội thảo Quốc tế “Phát triển du lịch Đà Nẵng” được phối hợp tổ chức giữa Sở Văn hóa – Thông tin & Du lịch Đà Nẵng với Trường Đại học Duy Tân và Khoa du lịch Trường Đại Học San Jose (Hoa Kỳ) tại Đà Nẵng. Tham dự hội thảo có sự tham gia của các nhà nghiên cứu, lãnh đạo của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Hội thảo đón nhận nhiều ý kiến đóng góp nhằm góp phần tìm một hướng đi mối phát triên ngành du lịch Đà Nẵng.

Phiên Dịch Hội Thảo Du Lịch

Tại hội nghị, các thành viên tham dự đều đã đưa ra rất nhiều ý kiến về thực trạng du lịch nói chung là du lịch tại Đà Nẵng nói chung, cùng với các kinh nghiệm phát triển các dự án du lịch lớn trong nước về trên thế giới. Bên cạnh đó còn là các chính sách duy trì và phát triển nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá tại Đà Nẵng. Đồng thời thống nhất đưa ra các giải pháp để phát triển ngành du lịch Đà Nẵng mới mẻ hơn, chất lượng cao hơn và hội nhập hơn với tình hình trên thế giới.

Hội nghị diễn ra thành công với những sự đón nhận các ý kiến đóng góp của các chuyên gia là một kênh quan trọng để xây dựng, phát triển du lịch Đà Nẵng. Phiên dịch Xanh vinh dự là đơn vị cung cấp giải pháp phiên dịch chuyên ngành Kinh tế – du lịch, phiên dịch Tiếng Anh sang Tiếng Việt, hỗ trợ việc truyền tải thông tin chính xác của buổi Hội thảo. Một lần nữa, chúng tôi đã nhận được sự hài lòng và đánh giá cao của các đại biểu tham dự hội thảo.

VIET GREEN TRANSLATION - Speedy translation, Quickly success !
Head Office: P102 H50, Alane 41/27 Vong Str, Hai Ba Trung Dist, Hanoi, Vietnam
T: 04.66888684 | 04.36285414   F: 84.4.36285415   M: 0989.313339
Branch Offices:
Quang Binh: 64 Hoang Dieu Str, Dong Hoi City, Quang Binh
T:  052.3868666 | 052.3836333  - F: 84.52.3836336 - M: 090 3295 730
Ho Chi Minh: 15B1 Dong Son Str, 7 Ward, Tan Binh Dist, Ho Chi Minh
T:  08.66828483 | 08.22 656666   M: 01235 333 331    
Website: www.dichthuatxanh.com | www.dichthuatcongchung.info

Email: dichthuatxanh2016@gmail.com | visa@dulicxanh.com.vn

BACK TO TOP