• Lệ phí xin visa du học Úc, Xin visa du học Úc, Phí xin thị thực visa du học Úc, Phí dịch vụ làm visa Úc, Phí visa du học Úc tại IOM, Phí dịch vụ làm visa du học của IOM

  • Thủ tục làm visa Úc, Lệ phí xin visa working holiday tại Úc, Phí đại sứ quán làm visa Working Holiday đi Úc, Lệ phí xin thị thực làm việc tại Úc

  • Thủ tục làm visa Úc, Lệ phí xin visa working holiday tại Úc, Phí đại sứ quán làm visa Working Holiday đi Úc, Lệ phí xin thị thực làm việc tại Úc
  • Các lọai lệ phí phải được nộp bằng tiền mặt VND tại Trung Tâm Tiếp Nhận Hồ Sơ Thị Thực Úc (do IOM quản lý). Lệ phí xét duyệt đơn xin thị thực (VACs) có thể trả tại các Văn phòng Thị thực và Quốc tịch Úc (DIAC) tại Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh theo cuộc hẹn. VACs cũng có thể được nộp tại các văn phòng Bộ Nhập Cư và Quốc Tịch tại Úc.

Lệ phí xin visa du lịch Úc, visa công tác Úc

Lệ phí xin visa công tác úc, Lệ phí xin visa du lịch Úc, phí dịch vụ làm visa du lịch Úc, lệ phí tư vấn làm visa công tác Úc, phí xin thị thực visa du lịch Úc, Le…

Lệ phí xin visa du học Úc (Student Visas)

Lệ phí xin visa du học Úc, Xin visa du học Úc, Phí xin thị thực visa du học Úc, Phí dịch vụ làm visa Úc, Phí visa du học Úc tại IOM, Phí dịch vụ làm visa du học…

Phí và lệ phí lãnh sự áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Phí cấp visa, lệ phí lãnh sự Việt Nam, Phí dịch vụ tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Lệ phí xin cấp visa một lần, Lệ phí xin cấp visa Việt Nam nhiều lần, Phí…

Phí và lệ phí lãnh sự áp dụng tại các Cơ quan thực hiện chức năng lãnh sự ở trong nước

Lệ phí xin Cấp mới hộ chiếu, lệ phí xin gia hạn hộ chiếu, lệ phí cấp lại hộ chiếu, lệ phí xin cấp công hàm xin thị thực quá cảnh, lệ phí hợp pháp hóa, lệ phí chứng thực…

BACK TO TOP