Lệ Phí Visa của Đại sứ quán Úc và IOM năm 2013

Từ ngày 1 Tháng Bảy 2013, cách tính lệ phí visa mới sẽ được áp dụng. Để biết rõ thông tin xin vui lòng tham khảo link dưới đây: http://www.hcmc.vietnam.embassy.gov.au/hchi/visas_and_migration.html

Các lọai lệ phí phải được nộp bằng tiền mặt VND tại Trung Tâm Tiếp Nhận Hồ Sơ Thị Thực Úc (do IOM quản lý). Lệ phí xét duyệt đơn xin thị thực (VACs) có thể trả tại các Văn phòng Thị thực và Quốc tịch Úc (DIAC) tại Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh theo cuộc hẹn. VACs cũng có thể được nộp tại các văn phòng Bộ Nhập Cư và Quốc Tịch tại Úc. Nếu VACs được nộp tại Úc thì qúy vị phải đính kèm tờ hóa đơn gốc cùng lúc nộp hồ sơ. Xin vui lòng kiểm tra lại lệ phí nộp đơn xin thị thực trước khi quý vị nộp hồ sơ vì lệ phí có thể được thay đổi trong thời gian ngắn.

Để biết thêm thông tin về các loại phí visa mới từ 1 tháng Bảy, 2013, xin vui lòng click vào đây.

Để biết thêm thông tin về các loại phí visa, xin vui lòng click vào đây.

Bên cạnh phí Visa, qúy vị còn phải trả phí dịch vụ của IOM cụ thể như sau::

  • Cho các đơn xin thị thực ngắn hạn (ví dụ visa du học, du lịch, làm việc hay transit): VND 441,000.
  • Cho các đơn xin thị thực định cư: VND 441,000.
  • Cho các đơn xin thị thực về huyết thống: VND 441,000.
  • Cho ETAs: VND 210,000.
  • Cho phí VEC: VND 220,500
BACK TO TOP