Dich tiếng Thái Lan uy tín hàng đầu Việt Nam

DỊCH TIẾNG THÁI LAN | DỊCH CÔNG CHỨNG TIẾNG THÁI LAN| DỊCH THUẬT TIẾNG THÁI LAN

NHẬN DỊCH TIẾNG THÁI LAN CHẤT LƯỢNG CAO | DỊCH CÔNG CHỨNG TIẾNG THÁI LAN| DỊCH TIẾNG THÁI SANG TIẾNG VIỆT | DỊCH TÀI LIỆU TIẾNG THÁI SANG TIẾNG ANH

 

Tiếng Thái (ภาษาไทย, chuyển tự: phasa thai, đọc là Pha-xả Thai) là ngôn ngữ chính thức của Thái Lan và là tiếng mẹ đẻ của người Thái, dân tộc chiếm đa số ở Thái Lan. Tiếng Thái là một thành viên của nhóm ngôn ngữ Thái của hệ ngôn ngữ Tai-Kadai. Các ngôn ngữ trong hệ Tai-Kadai được cho là có nguồn gốc từ vùng miền Nam Trung Quốc ngày nay và nhiều nhà ngôn ngữ học đã đưa ra những bằng chứng về mối liên hệ với các hệ ngôn ngữ Nam Á, Nam Đảo, hoặc Hán-Tạng. Đây là một ngôn ngữ có thanh điệu (tonal) và phân tích (analytic). Sự phối hợp thanh điệu, quy tắc chính tả phức tạp, tạo liên hệ (có thể là liên tưởng?) và sự phân biệt trong hệ thống thanh điệu khiến tiếng Thái trở nên khó học với những người chưa từng sử dụng ngôn ngữ có liên quan.

ภาษาไทย หรือ ภาษาไทยถิ่นกลาง เป็นภาษาทางการของประเทศไทย และภาษาแม่ของชาวไทย และชนเชื้อสายอื่นในประเทศไทย ภาษาไทยเป็นภาษาในกลุ่มภาษาไท ซึ่งเป็นกลุ่มย่อยของตระกูลภาษาไท-กะได สันนิษฐานว่า ภาษาในตระกูลนี้มีถิ่นกำเนิดจากทางตอนใต้ของประเทศจีน และนักภาษาศาสตร์บางท่านเสนอว่า ภาษาไทยน่าจะมีความเชื่อมโยงกับ ตระกูลภาษาออสโตร-เอเชียติก ตระกูลภาษาออสโตรนีเซียน ตระกูลภาษาจีน-ทิเบต

ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีระดับเสียงของคำแน่นอนหรือวรรณยุกต์เช่นเดียวกับภาษาจีน และออกเสียงแยกคำต่อคำ เป็นที่ลำบากของชาวต่างชาติเนื่องจาก การออกเสียงวรรณยุกต์ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคำ และการสะกดคำที่ซับซ้อน นอกจากภาษากลางแล้ว ในประเทศไทยมีการใช้ ภาษาไทยถิ่นอื่นด้วย

 

Quốc ngữ của Thái Lan - thứ tiếng được dạy trong tất cả các trường học - là tiếng Thái phương ngữ của đồng bằng miền Trung. Nó còn được gọi là tiếng Thái Xiêm, hay tiếng Thái Bangkok như cách gọi của những người dân quê. Mặc dù gần như tất cả người dân trong nước đều ít nhiều biết phương ngữ này nhưng nhiều người Thái Lan, ngay cả những người thuộc dân tộc Thái, vẫn nói bằng nhiều phương ngữ khác nhau. Nhìn chung thì tiếng Thái tiêu chuẩn và các phương ngữ Thái là tiếng mẹ đẻ của khoảng 84% dân số. Tiếng Trung Quốc (tiếng Tiều) là ngôn ngữ của khoảng 10% dân số.
Ngoài ra còn có tiếng Môn Khơme, tiếng Yawi, tiếng Mẹo, Dao, Karen, Akha, Lahu, Lisu ....
Về chữ viết thì ngoài người Thái với chữ Thái và người Dao sử dụng chữ viết Trung Hoa, không một bộ tộc nào có chữ viết riêng của mình, mặc dù các nhà truyền giáo đã nghĩ ra cách dùng kí tự latinh để làm chữ viết cho nhiều ngôn ngữ bộ tộc này.

 ภาษาไทยเป็นภาษาหลักที่ใช้ติดต่อสื่อสาร การศึกษาและเป็นภาษาพูดที่ใช้กันทั่วประเทศ โดยใช้อักษรไทยเป็นรูปแบบมาตรฐานในการเขียน ซึ่งพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ขึ้นอย่างเป็นทางการในสมัยสุโขทัย นอกเหนือจากภาษาไทยกลางแล้ว ภาษาไทยสำเนียงอื่นยังมีการใช้งานในแต่ละภูมิภาคเช่น ภาษาไทยถิ่นเหนือ ถิ่นใต้ และถิ่นอีสาน

 นอกเหนือจากภาษาไทยแล้ว ในประเทศไทยยังมีการใช้ภาษาของชนกลุ่มน้อยเช่น ภาษาจีนโดยเฉพาะสำเนียงแต้จิ๋ว ภาษาลาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งบางครั้งนิยามว่าภาษาลาวสำเนียงไทย ภาษามลายูปัตตานีทางภาคใต้ นอกจากนี้ก็มีภาษาอื่นเช่น ภาษากวย ภาษากะยาตะวันออก ภาษาพวน ภาษาไทลื้อ ภาษาไทใหญ่ รวมไปถึงภาษาที่ใช้กันในชนเผ่าภูเขา ประกอบด้วยตระกูลภาษามอญ-เขมร เช่น ภาษามอญ ภาษาเขมร ภาษาเวียดนาม และภาษามลาบรี; ตระกูลภาษาออสโตรนีเซียน เช่น ภาษาจาม; ตระกูลภาษาจีน-ทิเบต เช่น ภาษาม้ง ภาษากะเหรี่ยง และภาษาไตอื่น ๆ เช่น ภาษาผู้ไท ภาษาแสก เป็นต้น

 ภาษาอังกฤษมีสอนในระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย แต่ผู้ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องในประเทศไทยยังมีน้อยอยู่ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเมืองและในครอบครัวมีการศึกษาดีเท่านั้น สำหรับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษนั้น จากที่ไทยเคยอยู่ในระดับแนวหน้าใน พ.ศ. 2540 แต่เมื่อกลาง พ.ศ. 2549 กลับล้าหลังลาวและเวียดนาม

 Giao thương giữa Việt Nam và Thái lan ngày càng phát triển. Hàng hóa của Thái Lan có mặt trên thị trường Việt Nam và được người Việt đón nhân. Nhận thức điều này Dịch Thuật Xanh đã xây dựng một đội ngũ phiên dịch tiếng Thái chuyên nghiệp, và dịch tài liệu tiếng Thái các chuyên ngành nhằm đáp ứng nhu cầu này như sau:

Dịch thuật tài liệu Tiếng Thái Lan  chuyên ngành:
Dịch thuật Tiếng Thái Lan chuyên ngành Kỹ thuật Công nghệ 
Dịch thuật Tiếng Thái Lan  Kinh tế- tài chính- ngân hàng
Dịch thuật Tiếng Thái Lan chuyên ngành Pháp luật
Dịch thuật Tiếng Thái Lan chuyên ngành Y dược
Dịch thuật website, truyền thông, quảng cáo Tiếng Thái Lan
Dịch thuật Tiếng Thái Lan chuyên ngành Văn hóa giáo dục, thể thao, Chính trị Xã hội

ปัจจุบัน ความสัมพันธ์ทางด้านการค้าระหว่างเวียดนามและไทยมีการเจริญเติบโตมากขึ้น สินค้าของไทยหลายชนิดในประเทศเวียดนามได้รับความนิยมสูง ตระหนักถึงความสำคัญนั้น แปลและล่ามเอเชียได้สร้างทีมงานนักแปลมืออาชีพที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า

แปลภาษาไทยที่มีเนื้อหาที่มีความสลับซับซ้อน อาทิ
แปลภาษาไทยทางด้านเทคนิก เทคโนโลยี
แปลภาษาไทยทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน ธนาคาร
แปลภาษาไทยทางด้านกฎหมาย
แปลภาษาไทยทางด้านการแพทย์
แปลเว็บไซต์ สื่อมวลชน โฆษณา
แปลภาษาไทยทางด้านการศึกา วัฒนธรรม กีฬา การเมือง สังคม


Dịch thuật công chứng Tiếng Thái Lan gồm 03 loại phí:

1, Phí dịch thuật tài liệu tiếngThái: tùy vào từng loại tài liệu, mật độ chữ/ trang, mức độ khó dễ, số lượng ít nhiều mà có mức giá khác nhau

2, Phí công chứng dịch tiếng Thái: quy định theo từng Phòng tư pháp

3, Phí dịch vụ dịch thuật tiếng Thái Lan: bao gồm phí in ấn, đi lại và các chi phí khác để thực hiện việc công chứng, phí dịch vụ công chứng gồm dịch vụ nhanh hay dịch vụ thường tùy theo nhu cầu của Quý khách ( Miễn phí dịch vụ đối với số lượng lớn và khách hàng thường niên)

ค่าการแปลและรับรองเอกสารภาษาไทยประกอบด้วย03อย่าง ได้แก่
1.  ค่าแปล: ขึ้นอยู่กับเอกสารเป็นชนิดไหน ความหนาแน่นของคำต่อหน้า ระดับของความสลับซับซ้อน  จำนวนมากน้อย ราคาจะแตกต่างกัน
2.  ค่ารับรองเอกสาร กำหนดโดยแต่ละสำนักงานยุติธรรม
3.  ค่าบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการพิมพ์, การเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จะดำเนินการรับรองเอกสาร ค่าบริการรับรองเอกสาร มีบริการด่วนและบริการธรรมดา ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า (บริการฟรี สำหรับจำนวนมากและเป็นลูกค้าประจำ)

Nhận dịch thuật công chứng tiếng Thái Lan và Dịch vụ thông dịch/ Phiên dịch tiếng Thái chuyên nghiệp

Phiên dịch, thông dịch Tiếng Thái Lan 

Phiên dịch, thông dịch viên Tiếng Thái Lan các hình thức như : Thông dịch tháp tùng, Thông dịch Cabin, Thông dịch đuổi cho hội thảo các ngành Y tế, Công nghệ thông tin, truyền thông, Môi trường, Giáo dục, Máy móc kỹ thuật…
บริการรับรองเอกสาร
แปล, ล่ามภาษาไทย
• ในงานติดต่อธุรกิจ สื่อสาร งานสัมนา จัดประชุมต่างๆ 
• ล่ามนำเที่ยว แนะนำสินค้าและบริการ ตามสถานที่ท่องเที่ยว
• ล่ามผู้เชี่ยวชาญในศาล แปลคำให้การของชาวต่างชาติ
• ล่ามต้อนรับลูกค้าชาวต่างชาติ
• ล่ามส่วนตัวช่วยแปลให้ผู้บริหารในโรงงาน 
• ล่ามในงาน ประชุม สัมมนาที่มีชาวต่างชาติเข้าร่วม
บริการจัดส่งล่ามภาษา

 

 

VIET GREEN TRANSLATION - Speedy translation, Quickly success !
Head Office: P102 H50, Alane 41/27 Vong Str, Hai Ba Trung Dist, Hanoi, Vietnam
T: 04.66888684 | 04.36285414   F: 84.4.36285415   M: 0989.313339
Branch Offices:
Quang Binh: 64 Hoang Dieu Str, Dong Hoi City, Quang Binh
T:  052.3868666 | 052.3836333  - F: 84.52.3836336 - M: 090 3295 730
Ho Chi Minh: 15B1 Dong Son Str, 7 Ward, Tan Binh Dist, Ho Chi Minh
T:  08.66828483 | 08.22 656666   M: 01235 333 331    
Website: www.dichthuatxanh.com | www.dichthuatcongchung.info
Email: dichthuatxanh2016@gmail.com | visa@dulicxanh.com.vn

Các bài viết khác

BACK TO TOP