• "Dịch thuật Xanh" quyết tâm xây dựng được nền văn hóa mang bản sắc và cá tính riêng; Nền văn hóa ấy mang đậm tính nhân văn, tình thân ái, tinh thần kỷ luật; được xây dựng và vun đắp bằng trí tuệ và sức sáng tạo không ngừng của tập thể cán bộ nhân viên.
  • "Dịch Thuật Xanh định hướng trở thành tập đoàn cung cấp giải pháp ngôn ngữ hàng đầu, phát triển bền vững trên nền tảng sức mạnh tri thức và tính nhân bản, từ đó vươn ra thị trường toàn thế giới, nhằm nỗ lực đóng góp cộng đồng và phát huy tối đa tài năng, sức sáng tạo mỗi thành viên."
  • Trong năm mới này , Dịch Thuật Xanh kính chúc Quý khách đạt được tất cả mục tiêu của mình trong cuộc sống, Và có được thành công trong mọi chặng đường , tận hưởng một năm 2016 tuyệt vời
  • Dịch Thuật Xanh là thương hiệu được xây dựng từ lâu, một công ty chuyên nghiên cứu, phát triển và cung cấp dịch vụ ngôn ngữ cho khách hàng trên toàn thế giới.

BACK TO TOP