Báo giá làm thẻ tạm trú nhanh và bảo đảm

BÁO GIÁ LÀM THẺ TẠM TRÚ 1 - 3 NĂM

Người nước ngoài muốn đăng kí tạm trú dài hạn tại Việt Nam đã không còn là vấn đề khó khăn nữa. Dịch vụ thẻ tạm trú phù hợp với từng đối tượng ra đời sẽ giúp công dân nước ngoài yên tâm công tác và có khoảng thời gian thật tuyệt vời tại đất nước Việt Nam xinh đẹp và hiếu khách.

Khái niệm thẻ tạm trú dành cho công dân nước ngoài

Thẻ tạm trú là thẻ có giá trị lưu trú được cấp cho người nước ngoài có đủ điều kiện tạm trú ở Việt Nam.

Thẻ tạm trú còn được hiểu là loại visa Việt Nam dài hạn – thị thực dài hạn  được cấp cho người nước ngoài là người có giấy phép lao động, người nước ngoài là người bỏ vốn vào đầu tư ở Việt Nam, hoặc thân nhân của những người nước ngoài có thẻ tạm trú...

Thẻ tạm trú được cấp có giá trị thấp nhất là 1 năm, 2 năm và thời hạn tối đa 3 năm của thẻ tạm trú. Khi có thẻ tạm trúngười nước ngoài không phải xin visa vào Việt nam trong thời hạn của thẻ có giá trị.

Các hồ sơ chính thức để hoàn thành qui trình xin cấp thẻ tạm trú:

Đối với người nước ngoài là chủ doanh nghiệp có góp vốn đầu tư:

Hồ sơ làm thẻ tạm trú bao gồm:

-       Hộ chiếu bản gốc visa thương mại còn hạn.

-       Ảnh 3*4cm 02 cái mới chụp nền trắng.

-       Mẫu N7A do chúng tôi cung cấp.

-       Mẫu N7B do chúng tôi cung cấp.

-       Đăng kí kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư đã công chứng.

-       Mẫu đăng kí chứng nhận con dấu công chứng.

Đối với người nước ngoài lao động được trả lương/ Đại diện của công ty nước ngoài :

 Hồ sơ làm thẻ tạm trú bao gồm :

-       Hộ chiếu bản gốc visa thương mại còn hạn.

-       Ảnh 3*4cm 02 cái mới chụp nền trắng.

-       Mẫu N7A do chúng tôi cung cấp

-       Mẫu N7B do chúng tôi cung cấp.

-       Đăng kí kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư đã công chứng.

-       Mẫu đăng kí chứng nhận con dấu công chứng.

-       Giấy phép lao động còn hạn > ít nhất 1 năm.

BIỂU MỨC DỊCH VỤ PHÍ CẤP THỊ THỰC TẠI VIỆT NAM 

ĐVT: USD

THẺ TẠM TRÚ 01 NĂM

7 Ngày làm việc

+ Hộ chiếu bản gốc+ 02 hình 4X6+ Điền mẫu 7a (download),7b( download )+ Giấy phép lao động Hoặc có tên trong Giấy chứng nhận ĐK kinh doanh

120

THẺ TẠM TRÚ 02 NĂM

180

THẺ TẠM TRÚ 03 NĂM

220

 


NHỮNG HỒ SƠ CẦN THIẾT ĐỂ XIN CẤP THẺ TẠM TRÚ

Bản tự khai lý lịch cho người nước ngoài xin thường trú

BẢN TỰ KHAI LÝ LỊCH (1)

CURRICULUM VITAE

(Dùng cho người nước ngoài xin thường trú)

(To be completed by temporary resident foreigner when applying for permanent residency)

1- Họ và tên (viết chữ in hoa): ………………………………….2- Giới tính: nam nữ

Full name (in capital letters) Sex Male Female

3- Sinh ngày .….. tháng …… năm ………….. 4- Quốc tịch: …………………………………………….

Date of birth (day, month, year) Current nationality

5-NơiSinh: …………………………………………………………………………………………………………….

Place of birth

6- Dân tộc: …………………………………………. 7- Tôn giáo: ………………………………………………

Ethnicity Religion

8- Địa chỉ ở nước ngoài trxước khi đến Việt Nam:………………………………………………………..

Home country address before coming to Viet Nam

…………………………………………………………………………………………………………………………

9- Địa chỉ tạm trú tại Việt Nam: số nhà: …………….. đường/ phố/ thôn ……………………………

Current temporary residential address in Viet Nam (No.) street, road/village

…………………………………………….phường/ xã ………………………………………………………….

ward/commune

quận/ huyện ……………………………..thành phố/ tỉnh …………………………………………………

district city/ province

10- Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………………..

Current occupation/profession

11- Nơi làm việc: Tên cơ quan/ tổ chức ……………………………………………………………………..

Employer (institution/organization)

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………….

Employer’s address

Điện thoại/Email (Telephone No./Email): …………………………………………………………….

12- Trình độ: ………………………………………………………………………………………………………….

Qualifications

- Học vấn (bằng cấp, học vị): ………………………………………………………………………………..

Education (degree/academic certificate)

- Tay nghề chuyên môn (ngành, bậc): …………………………………………………………………….

Professional skill (field, level)

– Trình độ tiếng Việt (nói, nghe, đọc, viết): …………………………………………………………….

Vietnamese language skills (speaking, listening, reading, writing)

13- Quá trình hoạt động của bản thân (tóm tắt từ lúc 18 tuổi đến nay, từng thời gian làm gì, ở đâu):

Personal history in brief, from the age of 18 to present (what did you do? where did you reside?)

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Tham gia tổ chức chính trị, xã hội (tên tổ chức, ngày tham gia, chức vụ hoặc chức danh trong tổ chức) :………………………………………………………………………….

Participation in political party or social organization affiliation (name, date of your membership, your position or title in the party/organization)

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

14- Quan hệ gia đình/ Family members

- Cha: Họ tên ………………………………………………sinh ngày…….. tháng ……. năm …………

Father (full name) Date of birth (day, month, year)

Quốc tịch (Nationality): …………… Nghề nghiệp (Occupation/Profession): ……………….

Chỗ ở hiện nay (Current residential address): ………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

- Mẹ: Họ tên ………………………………………………….sinh ngày…….. tháng …… năm …………

Mother (full name) Date of birth (day, month, year)

Quốc tịch (Nationality): …………. Nghề nghiệp (Occupation/Profession): ………………..

Chỗ ở hiện nay (Current residential address): ………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

- Vợ/ chồng: Họ tên …………………………………….. sinh ngày ……..tháng………năm …………..

Spouse (full name) Date of birth (day, month, year)

Quốc tịch (Nationality): ………….. Nghề nghiệp (Occupation/Profession): ……………….

Chỗ ở hiện nay (Current residential address): ………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

- Con (Children):

Số TT

Items

Họ tên-Giới tính

Full name – Sex

Ngày sinh

Date of birth

Quốc tịch

Nationality

Nghề nghiệp

Occupation/ Profession

Chỗ ở hiện nay

Current residential address

           
           
           
           
           
           

- Anh chị em ruột (Brothers/sisters):

Số TT

Items

Họ tên – Giới tính

Full name – Sex

Ngày sinh

Date of birth

Quốc tịch

Nationality

Nghề nghiệp

Occupation/ Profession

Chỗ ở hiện nay

Current residential address

           
           
           
           
           
           

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên là đúng sự thật./.

I swear that the above statements are true and correct to the best of my knowledge and belief./.

Làm tại………….., ngày………tháng……….năm ………..

Done at date (day, month, year)

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Signature and full name

 

Tại sao chọn dịch vụ thẻ tạm trú  tại www.daisuquan.info

Là những người từng trãi nhiều năm trong nghề, chúng tôi khẳng định và tự hào rằng chúng tôi rất am hiểu về thủ tục cấp thẻ tạm trú. Lý do chọn dịch vụ làm thẻ tạm trú của chúng tôi:

- Sự am hiểu về pháp luật thẻ tạm trú cho người nước ngoài

- Làm việc trung thực, thoải máile phi cap the tam tru, phi cap the tam tru

-  Thủ tục cấp thẻ được chúng tôi chuẩn bị chu đáo, các bạn không phải làm gì nhiều, ngoài việc ký giấy tờ cần thết quy định, bạn không phải mất nhiều thời gian.

- Trả kết quả đúng hẹn.

- Chi phí hợp lý, không nói tới nói lui về giá.

- Quy tắc kim chỉ nam “làm được việc mới nhận tiền”.

- Tinh thần trách nhiệm cao, có tâm với nghề: Chúng tôi nói được là làm được, cho dù khó khăn đến đâu, chúng tôi cũng cố giải quyết một khi đã nhận hồ sơ.

Để tiết kiệm thời gian, tiền bạn và tăng hiệu quả công việc của bạn, hãy liên hệ với Du Lịch Xanh để được tư vấn tốt nhất.

Chúng tôi còn thực hiện “gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài”.

Thẻ tạm trú được cấp cho người nước ngoài trong các trường sau:

-  Người nước ngoài là thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở  lên;

-  Người nước ngoài là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

-  Người nước ngoài là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần;

-  Luật sư nước ngoài đã được Bộ Tư pháp cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt nam theo qui định của pháp luật;

-  Người nước ngoài  có giấy phép lao động đang làm việc tại các loại hình doanh nghiệp, VPĐD các công ty nước ngoài.

-  Chuyên gia, sinh viên, học viên, đang làm việc, học tập theo các chương trình, dự án quốc gia ký kết giữa các Bộ, Ngành được Chính phủ phê duyệt.

- Thân nhân đi cùng gồm (cha, mẹ, vợ, chồng, con ruột ( dưới 18 tuổi ) của những người được cấp thẻ.

Để gia hạn thẻ tạm trú đã được cấp bạn cẩn phải tiến hành thủ tục xin gia hạn thẻ tạm trú của người nước ngoài tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, công an tỉnh (thành phố) hoặc Cục quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an.

1.  Thành phần, số lượng hồ sơ gia hạn thẻ tạm trú:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

Hồ sơ của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài gồm:

- Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh

- 01 đơn đề nghị  gia hạn tạm trú kèm theo hộ chiếu của người nước ngoài.

b) Số lượng hồ sơ:  01 (một) bộ.

2. Đối tượng thực hiện thủ tục gia hạn thẻ tạm trú: Cá nhân, tổ chức.

3. Cơ quan thực hiện gia hạn thẻ tạm trú:

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh (thành phố).

4.  Kết quả thực hiện thủ tục xin gia hạn thẻ tạm trú: Giấy chứng nhận, Thị thực.

Mọi ý kiến về thủ tục xin gia hạn thẻ tạm trú hoặc giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam các bạn hãy liên hệ với Viet Green Travel - Du Lịch Xanh để được tư vấn chi tiết

 

Hết thời hạn ghi trên thẻ tạm trú người nước ngoài có được gia hạn thẻ tạm trú hoặc được cấp mới thẻ tạm trú không?

Hết thời hạn ghi trên thẻ tạm trú người nước ngoài có quyền xin cấp mới thẻ tạm trú với thời hạn từ 1 năm đến 3 năm. Việc cấp mới thẻ tạm trú phụ thuộc vào thời hạn còn lại ghi trên Giấy phép lao động hoặc thời hạn hoạt động của Công ty, văn phòng đại diện …..

Ghi chú: Trường hợp cấp lại do bị mất, thủ tục như cấp đổi thẻ tạm trú và nộp kèm 01 đơn cớ mất. Thời gian trả kết quả là 14 ngày làm việc. 

LIÊN HỆ DU LỊCH XANH - VIET GREEN TRAVEL ĐỂ TƯ VẤN LÀM THẺ TẠM TRÚ CHI TIẾT:

GREEN EMBASSY - Green VISA, Dream TRAVEL

T: +84-4-36285414 | F:+84-4-36285415 | H:+84-989313339 | +84-1235333331

E: visavietnam2014@gmail.com  | info@daisuquan.info | info@dulichxanh.com.vn

W: www.daisuquan.info | www.lamvisa.info

Gia hạn thẻ tạm trú - Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú 2 năm, xin gia hạn thẻ tạm trú 3 năm, hồ sơ làm gia hạn thẻ tạm trú 1 năm, thời gian xin gia hạn thẻ tạm trú 2 năm, lệ phí nộp làm gia hạn 

BACK TO TOP