Bảng giá visa Lào cho các quốc tịch

Bảng giá visa Lào dành cho các quốc tịch (đơn vị tính USD)

Country

GiáVisa

Country

GiáVisa

Malaysia

15

Africa

35

Indonesia

15

Bhutan

35

Singapore

15

Central America

35

China

20

France

35

Thailand

20

Israel

35

Brunei

20

Middle East

35

Myanmar

25

Philippines

35

Albania

25

South America

35

Armenia

25

Sweden

35

Azerbaijan

25

Austria

40

Belarus

25

Belgium

40

Bulgaria

25

Denmark

40

Cambodia

25

Greece

40

Cuba

25

Ireland

40

Czech Ripublic

25

Italia

40

D.P.R.of Korea

25

Luxembourg

40

Estonia

25

Netherlands

40

Georgia

25

Norway

40

Hungary

25

Portugal

40

Kazakhtan

25

Spain

40

Kyrgystan

25

Switzerland

40

Latvia

25

Taiwan

40

Lithuania

25

Turkey

40

Mongolia

25

United Kingdom

40

Poland

25

Afghanistan

45

Romania

25

India

45

Russia

25

Nepal

45

Slovakia

25

Pakistan

45

Tajikistan

25

Sri Lanka

45

Turkmenistan

25

Canada

50

Ukraine

25

Australia

50

Vietnam

25

Germany

35

Yugoslavia (Fmr.)

25

Japan

50

Hongkong

30

New Zealand

50

Macao

30

U.S.A

50

R.Korea

30

 

 

 

Lưu ý: * Thời gian làm visa là 2 ngày, thêm 5 USD nếu lấy nhanh 1 ngày,

* Giá là 45 USD áp dụng cho các quốc tịch không được đề cập trong bảng kê

* Thủ tục yêu cầu: Hộ chiếu + 2 anh4x6

MỌI CHI TIẾT XIN TƯ VẤN VISA DU LỊCH LÀO XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:
GREEN EMBASSY - Green VISA, Dream TRAVEL
T: +84-4-36285414 | F:+84-4-36285415 | H:+84-989313339 | +84-1235333331
E: visavietnam2014@gmail.com  | info@daisuquan.info
W: www.daisuquan.info

 

Các bài viết khác

BACK TO TOP